Welkom bij de Prins Florisschool

Welkom!

Welkom op de website van de Prins Florisschool. Deze website is bedoeld voor ouders of verzorgers van de leerlingen van onze school, alsmede voor ouders en verzorgers die op zoek zijn naar een school voor hun kind. Wanneer u voor een schoolkeuze staat, is het prettig om over voldoende informatie te beschikken om een juiste keuze te kunnen maken. Met behulp van deze site en onze schoolgids, die u van deze site kunt downloaden,  hopen we u de benodigde informatie te geven. Wellicht heeft u toch nog vragen of vindt u het leuk om de school te bezoeken. Neem dan contact met ons op, zodat we een afspraak kunnen maken voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door onze school. U bent van harte welkom!

Open dag voor nieuwe leerlingen

Donderdag 9 april 2015  houden wij open huis. Bent u op zoek naar een goede basisschool voor uw kind en wilt u een kijkje bij ons nemen dan bent u donderdag van harte welkom tussen 9.30 uur en 11.30 uur. Ons adres is Hazerswoudestraat 250 in de wijk Oosterheem, Zoetermeer.Op de Prins Florisschool krijgen de leerlingen vanaf groep 1 Engelse les. Tijdens de Engelse lessen wordt er hoofdzakelijk  Engels gesproken tegen de kinderen.Er wordt bij ons  gewerkt met  coöperatieve werkvormen. We gaan daarbij uit van de principes dat je samen iets kunt dat je alleen niet zou kunnen en dat je samen  meer resultaat hebt dan alleen. Het team van de Prins Florisschool heeft een licentie behaald om de Kanjertraining te mogen geven. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten over hoe zij kunnen handelen in verschillende sociale situaties. Natuurlijk valt er veel meer te vertellen over onze school. Bent u nieuwsgierig geworden? Neem alvast een kijkje op onze website en kom 9 april bij ons langs voor een informatief bezoek met rondleiding door de school.

Coöp van de maand – februari

vrijdag 20 februari 2015
Coöp van de maand – februari

De afgelopen maand hebben wij in alle klassen gewerkt met de coöp-structuur: 'Tweegesprek-op-tijd'. Deze structuur is zeer geschikt om leerlingen met elkaar in gesprek te laten gaan en hier een opdracht aan te koppelen.

Onderstaande foto's zijn gemaakt bij de kleuters. Zij kregen de opdracht om elkaar te vertellen wat ze gaan doen in de vakantie. Om-en-om mochten zij vertellen. De andere luisterde en stelde vragen. Daarna wisselden de kinderen van rol. Zo leren de kinderen de gespreksregels toe te passen. Op deze foto's is te zien dat ook kleuters dat al heel goed kunnen!

Coöp van de maand – februari
Coöp van de maand – februari
Coöp van de maand – februari

Opening projectweek: Muziek

vrijdag 13 februari 2015

Opening projectweek: Muziek

Maandagochtend 9 februari hebben wij met de hele school een lipdub opgenomen. Dit hebben wij gedaan op ons schoollied.

Zie hieronder het geweldige resultaat:

 

School - kerkviering

dinsdag 10 februari 2015
School - kerkviering

Afgelopen woensdag 4 februari hebben we met de hele school de jaarlijkse Kerk-School-dienst gehouden. Deze keer in de splinternieuwe Oosterkerk aan  het Oosterheemplein. Het thema was: Laat jij je licht schijnen?

Zowel de onderbouw als de bovenbouw hadden hun eigen viering. Het was fijn om te zien dat er ook zoveel ouders bij waren om met ons de dienst mee te vieren. Er werden veel liedjes gezongen die door de kinderen van te voren op school waren ingestudeerd en in de onderbouw werd een kaarsenspel opgevoerd. Dit had natuurlijk alles te maken met het thema: Hoe laat jij je licht schijnen voor anderen. Jezus liet zijn licht schijnen voor anderen, een licht dat nooit uitdooft.

De muzikale leiding werd verzorgd door een bandje en juf Daniëlle zong live met de kinderen mee. Het werd een mooie ochtend en we willen iedereen die meegeholpen heeft met de organisatie natuurlijk nog hartelijk bedanken.

Coöp van de maand - januari - Zoek de Valse

maandag 12 januari 2015

In januari staat de structuur 'zoek de valse' centraal. Wat kunt u van deze structuur verwachten?

De leerlingen zitten in het welbekende groepje van 4. Iedereen krijgt bv. van de leerkracht de opdracht om 3 vermenigvuldigsommen met antwoord op te schrijven, waarvan 2 met het goede  antwoord en 1 met het foute antwoord. De nummers 1 van het groepje mogen hun stellingen laten horen en de anderen van het groepje luisteren en reageren daar op. Zij moeten dan zeggen welke stelling fout (vals) is. Daarna zijn de nummers 2 en 3 en 4 aan de beurt.

Deze structuur is uiteraard ook toepasbaar in andere lessen zoals spelling, maar ook leuk bij aardrijkskunde of bij Engels etc.

Voor de onderbouw vergt het van de leerkrachten enige aanpassing. Maar daar doen ze deze structuur in de kring of met de kaarten van bv. memory. In het filmpje ziet u de kinderen van groep 3-4C. Zij vertellen elkaar de verhalen van het weekend. Hiervan zijn elke keer 2 verhalen waar en 1 verhaal is vals (niet waar).

Op de foto's zijn de kinderen bezig met les 1 uit het rekenboek. Zij hebben allemaal 3 sommen opgeschreven. Van de sommen zijn 2 uitkomsten waar (goed) en 1 uitkomst is vals (fout). Zowel op het filmpje als op de foto's ziet u dat de kinderen in gesprek zijn met elkaar. Ze zijn aan het overleggen, ze helpen elkaar en ze hebben plezier in het leren.

Kerstfeest

donderdag 1 januari 2015
Kerstfeest

Op woensdag 17 december vierden alle groepen in de ochtend het Kerstfeest. 's Avonds werd dit afgesloten met een heerlijk kerstdiner.

Na het feest met de kinderen vierde het team van de Prins Florisschool met elkaar het Kerstfeest.

Kerstfeest
Kerstfeest
Kerstfeest

De ballonwedstrijd

maandag 15 december 2014

En de winnaar van de ballonwedstrijd is…..

NOUD NANNE uit groep 3b. Zijn ballon is terecht gekomen op de Krimplaat. De mensen die zijn kaartje hebben terug gestuurd hebben het volgende briefje meegestuurd:

Wij hebben jouw ballon gevonden op 16 september 2014 op de Krimplaat. Dit is een eilandje op het Brielse Meer, vlakbij Oostvoorne. Sorry dat het wat lang duurde om je kaartje op te sturen, maar wij lagen daar met onze boot en zijn net thuis, vandaar. Ik hoop dat je naam goed is gespeld want het was niet duidelijk meer te lezen maar gelukkig het adres van je school wel.

Hartelijke  groeten van ons en veel succes op school,

Gerrit en Corrie

Noud heeft een prachtige, Floriskleurige vlieger gekregen.

 

Florisraad

vrijdag 12 december 2014

Elke jaar moeten we afscheid nemen van leden van de Florisraad omdat ze de school gaan verlaten of omdat ze twee jaar in de Florisraad hebben gezeten.

In oktober mochten leerlingen uit groep 5 en groep 7 zich verkiesbaar stellen als klassenvertegenwoordiger in de Florisraad. Er zijn mooie ‘campagne’-posters gemaakt. Uiteindelijk heeft de klas, via verkiezingen, kunnen stemmen op hun favoriet.

Hieronder stelt de Florisraad zich voor. We kijken uit naar een mooi jaar!

Groep 5a

Mijn naam in Jada Lautenslager en ik ben: 9 jaar. Ik zit in :groep 5a bij: meester Rene Prins. Ik vind leuk om te doen: knutselen,rekenen,tekenen,technisch lezen.Waarom: omdat ik een goed ideeën heb zoals meer tablets in de klas en er voor zorgen dat er minder hondenpoep op het veld ligt.

Groep 5b

Hoi allemaal, mijn naam is Jayda Lansman en ik ben 9 jaar oud.Ik zit in groep 5b, bij juf Pascal & juf Danielle.Vorige maand ben ik uitgekozen voor de leerlingenraad.k zit in de leerlingenraad omdat ik wil dat we meer gym en ook sportlessen krijgen.En dat elke leerling met een tablet mag werken in de klas.

Groep 6a

Hallo allemaal, ik ben Akshay en zit in groep 6. Ik ben 9 jaar oud. Dit wordt mijn tweede jaar in de leerlingenraad, en ik heb enorm veel zin om er een geweldig jaar van te maken!

Groep 6b

Ik ben Julian Maass, ik zit in groep 6b en ik vind voetballen heel erg leuk. Waarom ik in de leerlingenraad zit is omdat ik graag ideeën wil bedenken met andere kinderen van school.

Groep 6/7

Hoi ik ben Cyril. Mijn hobby’s zijn voetballen, buiten spelen en op de ipad spelen. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik de school wil veranderen.Ik wil dat het leuker word, gezelliger, en ik wil dat de kinderen die het niet leuk hebben het leuk krijgen en zorgen dat niemand meer word gepest en dat iedereen rustig en blij kan werken.

Groep 7a

Hallo ik ben Daxia Wiebers
Ik vind het leuk om bij de florisraad te zitten want: ik vindt het leuk om dingen te verzinnen met mijn fantasie
Mijn hobby's zijn: tekenen, schrijven, turnen, voetbal, zingen en dansen.
Ik wil later zangeres, schrijver of juf worden.

Groep 7b

Ik ben Edina
Ik zit in groep 7b.
Waarom ik in de leerlingen raad wil is om nieuwe ideeën in te brengen en om leuke dingen te organiseren.

Groep 8a

Hoi, ik ben Floortje ten Broek en zit in groep 8a bij juf Ilonka en juf Annemarie. Ik zit op turnen en hou ook wel vaneen balletje trappen met mijn klas genoten

Groep 8b

Hallo ik ben Giano Hunte, ik ben 11 jaar, ik zit in groep 8b en ik zit in de leerlingen raad omdat ik het leuk vind om leuke dingen te bedenken voor de school

Sint bezoekt Prins Floris

donderdag 11 december 2014
Sint bezoekt Prins Floris

Afgelopen vrijdag was het eindelijk 5 december, de dag waar de hele school met spanning op heeft gewacht; Sinterklaas zou bij ons op school komen!

We verzamelden met alle klassen op het plein om daar onder luid gezang de Sint en zijn Pieten welkom te heten. Juf Laura en juf Anna-Ruth stonden op het podium om de Sint te woord te staan en de hele school te begeleiden bij de liedjes die we zongen. Het was geweldig om alle Floris-kinderen het nieuwe schoollied uit volle borst te zien dansen en te horen zingen!

Ook Sinterklaas heeft het lied duidelijk gehoord en kwam op het schoolplein aan in een prachtige, roze Cadillac cabriolet! Gesterkt door zijn Pieten en de Pietenband zongen we Hup Hup Holladijee en een aantal andere (on)bekende liedjes. Ouderwets gezellig dus :-)

De groepen 1 t/m 4 vierden het feest verder in de grote gymzaal waar elke groep een liedje, versje of dansje aan de Sint liet horen of zien. De Sint genoot met volle teugen en als verrassing vonden alle kinderen even later grote cadeaus in de klas! Ook moesten de meester en juffen nog even als hulppieten optreden, omdat de Sint te weinig Pieten bij zich had... Fijn hoor, zware zakken tillen. Natuurlijk liet Sint zich ook in de bovenbouw nog zien. Daar nam hij overal een kijkje in de klassen. Voor alle foto's en verslagen van deze festiviteiten verwijzen we u graag door naar de groepspagina's van iedere klas.

Het was een geweldig feest. We willen iedereen bedanken die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Dank je wel, Lilian, Miranda, Bianca en Nanda van de Ouderraad!

Onderwijs aan cognitief getalenteerde leerlingen op de Prins Florisschool

maandag 8 december 2014

Zoals u wellicht weet is per 1 augustus 2014 de wet op Passend Onderwijs ingegaan. Eén van de invullingen van passend onderwijs is het tegemoet - komen aan de onderwijsbehoeften van de meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Naast onder andere Engels vanaf groep één en de Kanjertraining is het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen één van speerpunten van de Prins Florisschool. Sinds twee jaar zijn we ons aan het verdiepen in het onderwijsaanbod aan deze groep kinderen en buigen we ons over vragen zoals:

  • Hoe kunnen we een leerling die hoogbegaad is herkennen?
  • Wat heeft een hoogbegaafde leerling nodig van een leerkracht?
  • Tegen welke problemen kan een hoogbegaafde leerling aanlopen?
  • Wat vinden wij dat een leerkracht moet weten en kunnen om een hoogbegaafde leerling zo goed mogelijk te helpen?
  • Welke materialen hebben we nodig om hoogbegaafde leerlingen de uitdaging te bieden die ze nodig hebben?


Zo zijn er natuurlijk nog veel meer vragen die we ons zelf stellen. De expertisegroep HB, bestaande uit juf Karin Schoenmaker, juf Tamara, juf Ada, juf Daniëlle, juf Pascalle Bos en juf Annette, buigen zich over bovenstaande vragen en nemen het team mee in het verbreden en verdiepen van onze kennis op dit gebied. De drie eerst genoemde leerkrachten volgen in het kader hiervan de opleiding tot Talentbegeleider bij Novilo. Een opleiding waarin zij o.a. leren over de uitdagingen in het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, klassen-management, leerstrategieën, coaching en ontwikkelen van beleid.

Natuurlijk zijn we ook al met concrete handelingen bezig. Zo vullen alle leerkrachten jaarlijks een eerste screeningslijst in waarin aan de hand van een aantal vragen gekeken wordt of er kinderen zijn die opvallen en mogelijk kenmerken laten zien van hoogbegaafdheid. Als een kind daarin opvalt volgt een uitgebreidere screening waarin ouders ook gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen waarna er afhankelijk van de uitkomst en de behoefte van de leerling gekeken wordt naar een mogelijke invulling van het lesaanbod. Er is momenteel een groep leerlingen op school die naast het reguliere lesaanbod meer uitdagende stof aangeboden krijgt middels Levelspel en Levelwerk. Dit is materiaal speciaal ontwikkeld voor leerlingen die meer aankunnen. Deze kinderen krijgen instructie en een stuk begeleiding in de aanpak van het werk van juf Tamara of juf Ada of juf Gertruud.

Sinds het begin van dit schooljaar is de Prins Florisschool aspirant lid van de Vereniging Begaafdheidsprofiel Scholen (BPS). Tien jaar geleden is het project Begaafdheidsprofielscholen gestart (gestimuleerd vanuit OCW) om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van Begaafdheidsprofielscholen voor het voortgezet onderwijs. Vanaf 2007 hebben de scholen die hieraan deelnamen zich verenigd in de vereniging BPS. Het project vanuit OCW is in 2013 afgesloten. Inmiddels zijn ruim 20 VO scholen gecertificeerd en een aantal scholen voor VO is aspirant lid, waaronder het ONC Parkdreef. Sinds 1 januari 2014 kunnen ook PO scholen zich aanmelden bij de vereniging. Om aspirant lid te kunnen worden moet je een plan van aanpak schrijven over hoe het onderwijs aan hoogbegaafden vorm gegeven (gaat) worden op jouw school. Wij hebben ons plan in juli 2014 ingeleverd zijn tot onze trots aangenomen als aspirant lid. We zijn hiermee de eerste school binnen Zoetermeer. De meerwaarde van dit lidmaatschap is dat we veel kennis en ervaring bij de vereniging kunnen halen. De scholen die (aspirant) lid zijn visiteren elkaar, je kunt elkaar benaderen voor het delen van kennis en hulp in het oplossingen van problemen waar je tegen aan loopt. Gedurende de periode van het aspirant-lidmaatschap gaan we het plan van aanpak uitvoeren en bijstellen om het onderwijs op onze school aan deze groep kinderen te verbeteren. Na het doorlopen van dit traject dat enkele jaren zal duren, zal een commissie, bestaande uit leden van de vereniging, een visitatie afleggen en aan de hand van vastgestelde criteria beoordelen of je je als school officieel Begaafdheidsprofiel school mag noemen. Een erkenning van kwalitatief goed onderwijs aan de meer- en hoogbegaafde leerling.

Wij zullen u gedurende dit traject op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied. Heeft u vragen dan kunt u deze stellen aan één van de eerder genoemde leden van de expertisegroep HB.

Coöpstructuur van de maand - Stijgen en Dalen

maandag 8 december 2014

Komende maand zal er in alle klassen extra aandacht zijn voor de coöperatieve structuur ‘stijgen en dalen’. Stijgen en dalen is een leerzame manier om bijvoorbeeld te leren je mening te geven. Er wordt een gesloten vraag gesteld. Als het antwoord op jou van toepassing is ga je staan. Is het antwoord niet op jou van toepassing dan ga je zitten. Bij de jongere kinderen is het wat eenvoudiger; is het antwoord waar dan ga je staan, is het niet waar dan ga je zitten. U kunt binnenkort op de groepssites foto’s en/of filmpjes vinden van hoe deze structuur in zijn werk gaat. Neemt u ook een kijkje?