Aanmelden

Aanmelden

Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden, dan kunt u contact opnemen met de school om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zal er wat meer over de school verteld worden en is er ruimte voor het stellen van vragen. U kunt de sfeer van de school proeven in verschillende groepen tijdens een rondleiding. Voor een afspraak kunt u bellen naar 079-3315022.

Download hier het aanmeldingsformulier. 

Noodadressen en telefoonnummers

Omdat er altijd kans is dat er op school iets met uw kind gebeurt is het van het grootste belang dat wij van elk kind over de juiste - actuele - noodtelefoonnummers (zowel vast als mobiel) kunnen beschikken. We willen u dan ook vragen voor ieder kind apart een formulier met noodtelefoonnummers in te vullen. Het ingevulde formulier kunt u bij de groepsleerkracht inleveren.Indien de gegevens gedurende het schooljaar wijzigen verzoeken wij u een nieuw formulier met de gewijzigde gegevens in te leveren.

Download hier het formulier noodadressen