Groepsagenda MR

m d w d v z z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

De MR

Medezeggenschapsraad (MR)

Wie vertegenwoordigen de MR op de Prins Florisschool?

De MR van de Prins Florisschool bestaat uit 8 personen. Hiervan zijn er 4 afkomstig uit de leerkrachtgeleding en 4 uit de oudergeleding.U kunt de MR bereiken via mr@floris.unicoz.nl.

Vanuit de leerkrachtgeleding:    

  • Daan van Diemen
  • René Prins
  • Jolanda van Nus

Vanuit de oudergeleding:

  • Tamara Reurslag (voorzitter)
  • Berna Tims
  • Annemiek Wempe

Wat doen wij precies?

Wij komen als MR minimaal 6 keer per jaar bij elkaar om te overleggen en besluiten over het beleid van de school.  Daarbij verkrijgt of verzoekt de MR om informatie vanuit de directie en/of de ouders. Op basis van die informatie geeft de MR instemming of advies (positief of negatief). De onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: algemene gang van zaken op school, arbeidsomstandigheden, beleidszaken, begroting, formatie-inzet, jaarplan, zorgplan, schoolgids, huisvesting, aanstelling- en ontslagbeleid, etc.

Regelmatig hebben wij contact met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Unicoz onderwijsgroep. Hier komen onderwerpen aan de orde op schooloverstijgend niveau.

Vragen en of opmerkingen zullen vertrouwelijk behandeld worden deze moeten echter wel voorzien zijn van een afzender. U kunt natuurlijk ook één van de leden van de MR persoonlijk aanspreken.

Vergaderdata: