Disclaimer

De Prins Florisschool in Zoetermeer spant zich in om de inhoud van deze website zo volledig mogelijk en met regelmaat te actualiseren. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De Prins Florisschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Prins Florisschool is niet verantwoordelijk voor eventuele aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. De Prins Florisschool is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de kalender en gekoppelde interne bestanden op de website.
Gebruik fotomateriaal
 
Op deze website wordt gebruik gemaakt van fotomateriaal. Wie bezwaar heeft tegen het gebruik van een foto op de website van de Prins florisschool waar leerlingen opstaan, wordt verzocht dit kenbaar te maken aan de webmaster. Wij verwijderen dan de foto van de website.
 
Namens de directie van de Prins Florisschool in Zoetermeer