Extern

Naschoolse opvang

Kinderdagverblijf de Drie Ballonnen verzorgt in de aula van de school voor- en naschoolse opvang. Indien u uw kind wilt aanmelden voor de voor- en naschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen met de hoofdvestiging, telefoonnummer 079-3290526. Wilt u echter een ziek- of afmelding doorgeven aan de leidsters van de buitenschoolse opvang, dan kunt u dit telefonisch doen via het telefoonnummer 079-3431850. Daarnaast verzorgt Kern kinderopvang ook buitenschoolse opvang in Zoetermeer. Telefoonnumer:079-3438220

info Drie Ballonnen

Voortgezet onderwijs

De leerlingen van groep 8 van de Prins Florisschool kunnen uitstromen naar alle vormen van voortgezet onderwijs. Als voorbereiding zullen de leerlingen met hun leerkracht de scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer bezoeken. Tevens kunnen de leerlingen ook met hun ouders de open dagen op alle scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken.

 

GGD Zuid-Holland West

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst bevordert en beschermt de gezondheid van kinderen in de leeftijdsgroep 4 tot 19 jaar. De afdeling richt zich op kinderen, hun ouders en de scholen.

Individuele zorg
Door middel van gezondheidsonderzoeken in de groepen 2, 4 en 7 wordt de groei en de ontwikkeling van de kinderen gevolgd.
In groep 2 wordt door de jeugdarts van de GGD een uitgebreid gezondheidsonderzoek uitgevoerd op de GGD in aanwezigheid van de ouders. Er wordt gekeken naar de lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.

Ook vindt in groep 2 het logopedisch onderzoek plaats. Zo nodig wordt een vervolgtraject afgesproken. In groep 4 volgt een beperkt onderzoek op school, uitgevoerd door de assistente. De jeugdarts bekijkt de resultaten en zet indien nodig een vervolgtraject uit. De arts bespreekt zorgkinderen telefonisch met de groepsleerkracht. In groep 7 krijgen de kinderen, de ouders en de leerkracht vragenlijsten over de gezondheid en de ontwikkeling van het kind. Vervolgens houdt de jeugdverpleegkundige spreekuur op school voor alle kinderen van groep 7.
Indien nodig kan er door ouders/verzorgers of de leerkracht een extra onderzoek of gesprek worden aangevraagd.

Groepsgerichte activiteiten
In groep 6 krijgen alle leerlingen een tandenpoetsles. De GGD kan betrokken worden in het opstellen van schoolgezondheidsbeleid. Opzet en uitvoering van projecten zoals gezonde voeding, luizen, bewegingsstimulering, pesten en verslavingspreventie.

Kerken

Twee keer per jaar worden er schoolkerkdiensten gehouden. Met de kinderen wordt de dienst voorbereid. Zij verlenen hun medewerking o.a. door het maken van werkstukken, het uitspelen van verhalen, het maken en oplezen van gebeden enz. Ook ouders zijn van harte welkom om deze diensten bij te wonen.