Links

 • Unicoz Onderwijsgroep, Bredewater 4, 2715 CA Zoetermeer, tel. 079-3208830     
 • Bureau Advies en Meldpunt Kindermishandeling (voorheen Bureau Vertrouwensartsen), tel. 070-3606078   
 • GGD Zuid-Holland West, Brechtzijde 1, Zoetermeer, tel. 079-3430888     
 • Jeugdtandverzorging Van Aalstlaan 400, 2722 RX Zoetermeer, tel. 079-3422877     
 • Kinderopvang SZK BSO het Meeuwennest (4-9 jaar), Hodenpijlstraat 18, 2729 EA Zoetermeer 
 • BSO het Koekoesnest (4-9 jaar), Hugo de Grootlaan 40, 2729 CN Zoetermeer 
 • Kidsclub (10 jaar en ouder), Hodenpijlstraat 12, 2729 EA Zoetermeer Telefoonnummer SZK 079-3461180   
 • Kinderdagverblijf de Drie Ballonnen Kinderdagverblijf en BSO (4-12 jaar) Hagesteinstraat 105, 2729 HW Zoetermeer, 079-3479898   
 • Perron 61 Heicopstraat 61, 2729 BV Zoetermeer, tel. 079-5937808     
 • OnderwijsAdvies (schoolbegeleidingsdienst) Van Beeckstraat 62, 2722 BC Zoetermeer, tel. 079-3295600   
 • Rijksinspectie van het Onderwijs Email: info@owinsp.nl Website: www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)