Ouders/ School

De school helpen is leuk!!
Voor veel ouders is de belangstelling voor de leefwereld van het eigen kind de eerste drijfveer om zich in te zetten voor de school. De school vaart er wel bij als ouders de helpende hand bieden. Door de betrokkenheid van ouders ontstaat meer begrip: ouders leren de mogelijk- en onmogelijkheden van de school kennen en de leerkrachten komen het nodige te weten over de gezinssituatie van de leerlingen. Door effectieve ouderbetrokkenheid komt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school pas goed tot zijn recht. Maar bovenal het helpen van de school is gewoon heel erg leuk!!
Hieronder de verschillende mogelijkheden waarmee u de school kunt helpen:

Hulpouders
Ouders kunnen de school helpen door allerlei ondersteunende werkzaamheden te doen, zoals het helpen bij festiviteiten en vieringen (bijvoorbeeld: Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sport- en spelletjesdag), het brengen/halen van kinderen naar/van activiteiten, boodschappen doen, klussen etc. Ook opa's en oma's die graag willen helpen zijn natuurlijk van harte welkom.
Bent u creatief (schilderen, knutselen e.d.) of bezit u bepaalde talenten (muziek maken, toneel spelen, presenteren, sport enz….) en mogen wij daar gebruik van maken, wilt u dit dan ook vermelden op het inschrijfformulier.
Help ons weer er een feestelijk jaar van te maken, schrijf u in als hulp(groot)ouder! U kunt naar een inschrijfformulier vragen bij de leerkracht van uw kind. De ingevulde formulieren kunt u vervolgens weer bij deze leerkracht inleveren.
Als de school uw hulp nodig heeft wordt er contact met u opgenomen door de ouderraad.

Ouderraad
De ouderraad (OR) ondersteunt en denkt mee met het team van leerkrachten bij tal van activiteiten op school, zoals het voorbereiden van feesten, vieringen, acties en het schoolreisje. De OR richt zich daarbij op het bevorderen van de contacten tussen de ouders onderling en tussen de ouders en de school. Hier vindt u meer informatie over de OR, zoals samenstelling, vergaderdata, commissies e.d.

Medezeggenschapsraad
Activiteiten van de MR zijn o.a. bespreken, adviseren, instemmen en meedenken met de plannen van de school en het bestuur. Als belangstellende kunt u de vergaderingen van de MR (deels) bijwonen. Hier vindt u meer informatie over de MR, zoals samenstelling, vergaderdata e.d.

Overblijfouder
Om de overblijf mogelijk te maken is er een vast team van enthousiaste ouders nodig. Dus heeft u tussen de middag tijd en gelegenheid om één of meer dagen per week als overblijfouder te functioneren, meldt u zich dan aan bij Marie Louise de Groot (079-3516790). U kunt hen ook benaderen voor vragen en opmerkingen.