Overblijf

Overblijf
Bij ons op school bestaat de mogelijkheid om uw kind te laten overblijven. Voor het overblijven vragen wij een vergoeding van de ouders. Deze vergoeding is afhankelijk van het aantal dagen dat u uw kind wilt laten overblijven:

Het bedrag voor het overblijven bedraagt voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4:
3 dagen overblijven gedurende het hele jaar € 78,00
2 dagen overblijven gedurende het hele jaar € 52,00
1 dag overblijven gedurende het hele jaar € 26,00

Het bedrag voor het overblijven bedraagt voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8:
4 dagen overblijven gedurende het hele jaar € 104,00
3 dagen overblijven gedurende het hele jaar € 78,00
2 dagen overblijven gedurende het hele jaar € 52,00
1 dag overblijven gedurende het hele jaar € 26,00

U kunt het overblijfgeld overmaken op IBAN rekeningnummer NL36 ABNA 054.44.37.438 t.n.v. Stichting Unicoz Onderwijsgroep inzake Prins Florisschool onder vermelding van naam leerling en groep. U kunt kiezen om het bedrag in één termijn of in twee termijnen over te maken. De eerste termijn dient vóór 1 november betaald te zijn en de tweede termijn vóór 1 maart.

Bij de vergoeding voor het overblijf is rekening gehouden met het feit dat kinderen soms ziek zijn. Bij langdurige ziekte kunt u in aanmerking komen voor een terugbetaling. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u gedurende het jaar gaat verhuizen of van aantal dagen wilt wisselen. Ook is bij het bepalen van het bedrag rekening gehouden met het gemiddelde aantal schoolweken per jaar, aangezien het ene schooljaar soms meer schoolweken bevat dan het andere schooljaar.

Om de overblijf mogelijk te maken is er een vast team van enthousiaste ouders nodig. Dus heeft u tussen de middag tijd en gelegenheid om één of meer dagen per week als overblijfouder te functioneren, meldt u zich dan aan bij Marie Louise de Groot (079-3516790) of Marina Zuurmond (0636259381), email:overblijf@floris.unicoz.nl. U kunt hen ook benaderen voor vragen en opmerkingen.

Download hier het overblijfcontract en het overblijfregelement.

Schoolmelk
Via de school kunnen leerlingen zich abonneren op het drinken van schoolmelk. Er is keuze uit halfvolle melk en Optimel drink framboos. Onze school biedt de zuivelproducten in de ochtend én tijdens de lunchpauze aan. U kunt voor uw kind voor de ochtendpauze een ander zuivelproduct kiezen dan voor de lunchpauze. Voor de lunchpauze geldt dat u zelf kunt aangeven voor welke dagen in de week uw kind zuivel wilt. Blijft uw kind bijvoorbeeld twee dagen in de week over, dan kunt u voor deze twee dagen het abonnement afsluiten. Als ouder sluit u rechtstreeks een abonnement af bij Campina, u kunt uw kind opgeven via www.campinaopschool.nl. De school is niet verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling, maar als ouder betaalt u rechtstreeks aan Campina. Voor het doorgeven van wijzigingen bent u zelf verantwoordelijk, dit kan de school niet voor u doen. Gaat uw kind naar een andere school, gaat u verhuizen of wilt uw kind een ander product drinken, geef dit dan minimaal drie weken van tevoren door via de website van Campina. Wilt u er bij het inschrijven aan denken dat u uw kind op de juiste locatie in laat schrijven? De melk wordt anders niet in het juiste gebouw afgeleverd. Als de school wegens vakantie gesloten is, kan Campina geen producten afleveren. Voor de eerste dag(en) na een vakantie (met uitzondering van de zomervakantie) levert Campina op School houdbare halfvolle chocolademelk en drinkyoghurt aardbei. Binnen enkele dagen krijgt uw kind vanzelfsprekend weer verse zuivel.