Schooltijden

Een kwartier voor schooltijd gaan de deuren open en mogen de leerlingen naar binnen.
De kinderen hebben tussen de middag op verschillende tijden pauze:
- de groepen 1/2 van 11.45 tot 12.30 uur
- de groepen 3, 4, 4/5 en 5 van 12.00 tot 12.45 uur, op vrijdag heeft groep 5 dezelfde pauzetijd als de groepen 6 t/m 8
- de groepen 6, 7, 7/8 en 8 van 12.25 tot 13.10 uur

Absenten

Als uw kind door ziekte of om een andere reden niet (op tijd) op school kan komen, wilt u dit dan tijdig melden. Dit kan telefonisch doorgeven worden op het nummer 079-3315022 en dan graag tussen 08.00 en 08.45 uur. Wij zullen u thuis bellen als wij uw kind op school missen.

 

 Buitengewoon verlof

Verzoeken voor extra verlof in verband met ' gewichtige omstandigheden ' dient u ruim van tevoren aan te vragen middels een aanvraagformulier.  U vindt dit formulier in de folderhanger in de gang op het hoofdgebouw en op de beide etages van de flat. U kunt dit formulier inleveren op het hoofdgebouw bij de administratie of de congierge.Het bericht of uw verzoek is ingewilligd ontvangt u via uw zoon of dochter. Ongeoorloofd verzuim moeten wij doorgeven aan de afdeling leerplicht van de gemeente.

Download hier het formulier buitengewoon verlof