Welkom bij de Prins Florisschool

 

Website is under construction

 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website. De huidige website wordt om deze reden niet meer bijgewerkt. We hopen op uw begrip!

 

Afbeeldingsresultaat voor plaatje website under construction

 Welkom!

Welkom op de website van de Prins Florisschool. Deze website is bedoeld voor ouders of verzorgers van de leerlingen van onze school, alsmede voor ouders en verzorgers die op zoek zijn naar een school voor hun kind. Wanneer u voor een schoolkeuze staat, is het prettig om over voldoende informatie te beschikken om een juiste keuze te kunnen maken. Met behulp van deze site en onze schoolgids, die u van deze site kunt downloaden, hopen we u de benodigde informatie te geven. Wellicht heeft u toch nog vragen of vindt u het leuk om de school te bezoeken. Neem dan contact met ons op, zodat we een afspraak kunnen maken voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door onze school. U bent van harte welkom!

Naast deze website heeft de Prins Florisschool een pagina op Facebook. Daar kunt u gerust een kijkje nemen naar de talloze activiteiten van onze school.

 

 

 

 

De ballonwedstrijd

maandag 15 december 2014

En de winnaar van de ballonwedstrijd is…..

NOUD NANNE uit groep 3b. Zijn ballon is terecht gekomen op de Krimplaat. De mensen die zijn kaartje hebben terug gestuurd hebben het volgende briefje meegestuurd:

Wij hebben jouw ballon gevonden op 16 september 2014 op de Krimplaat. Dit is een eilandje op het Brielse Meer, vlakbij Oostvoorne. Sorry dat het wat lang duurde om je kaartje op te sturen, maar wij lagen daar met onze boot en zijn net thuis, vandaar. Ik hoop dat je naam goed is gespeld want het was niet duidelijk meer te lezen maar gelukkig het adres van je school wel.

Hartelijke  groeten van ons en veel succes op school,

Gerrit en Corrie

Noud heeft een prachtige, Floriskleurige vlieger gekregen.

 

Florisraad

vrijdag 12 december 2014

De Florisraad

We zitten alweer een aantal maanden in het nieuwe schooljaar. Het was een beetje stil rond de Florisraad, maar we hebben zeker niet stil gezeten. We hebben verkiezingen gehouden, al twee keer vergaderd en zijn al druk bezig met het bedenken van nieuwe activiteiten voor de komende maanden.

Ook heeft Juf Annemiek de Florisraad benaderd om mee te denken en werken met de pilot SCool. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over SCool.

De eerder genoemde verkiezingen hebben weer tot een nieuwe samenstelling van de Florisraad geleid. Hieronder staan de klassenvertegenwoordigers van de Florisraad:

Groep 5A:       Thiemo Middendorp

Groep 5B:       Floortje Hak

Groep 5C:       Anna Pethö

Groep 6A:       Jada Lautenslager

Groep 6B:       Jayda Lansman

Groep 7A:       Senna Tuur

Groep 7B:       Hivan Sagir

Groep 8A:       Veerle van het Kaar

Groep 8B:       Edina van den Boomgaard

Groep 8C:       Cyril Gad

Leerkrachten:  Chella  Heijsteeg

                      Tamara Catsburg

Sint bezoekt Prins Floris

donderdag 11 december 2014
Sint bezoekt Prins Floris

Afgelopen vrijdag was het eindelijk 5 december, de dag waar de hele school met spanning op heeft gewacht; Sinterklaas zou bij ons op school komen!

We verzamelden met alle klassen op het plein om daar onder luid gezang de Sint en zijn Pieten welkom te heten. Juf Laura en juf Anna-Ruth stonden op het podium om de Sint te woord te staan en de hele school te begeleiden bij de liedjes die we zongen. Het was geweldig om alle Floris-kinderen het nieuwe schoollied uit volle borst te zien dansen en te horen zingen!

Ook Sinterklaas heeft het lied duidelijk gehoord en kwam op het schoolplein aan in een prachtige, roze Cadillac cabriolet! Gesterkt door zijn Pieten en de Pietenband zongen we Hup Hup Holladijee en een aantal andere (on)bekende liedjes. Ouderwets gezellig dus :-)

De groepen 1 t/m 4 vierden het feest verder in de grote gymzaal waar elke groep een liedje, versje of dansje aan de Sint liet horen of zien. De Sint genoot met volle teugen en als verrassing vonden alle kinderen even later grote cadeaus in de klas! Ook moesten de meester en juffen nog even als hulppieten optreden, omdat de Sint te weinig Pieten bij zich had... Fijn hoor, zware zakken tillen. Natuurlijk liet Sint zich ook in de bovenbouw nog zien. Daar nam hij overal een kijkje in de klassen. Voor alle foto's en verslagen van deze festiviteiten verwijzen we u graag door naar de groepspagina's van iedere klas.

Het was een geweldig feest. We willen iedereen bedanken die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Dank je wel, Lilian, Miranda, Bianca en Nanda van de Ouderraad!

Onderwijs aan cognitief getalenteerde leerlingen op de Prins Florisschool

maandag 8 december 2014

Zoals u wellicht weet is per 1 augustus 2014 de wet op Passend Onderwijs ingegaan. Eén van de invullingen van passend onderwijs is het tegemoet - komen aan de onderwijsbehoeften van de meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Naast onder andere Engels vanaf groep één en de Kanjertraining is het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen één van speerpunten van de Prins Florisschool. Sinds twee jaar zijn we ons aan het verdiepen in het onderwijsaanbod aan deze groep kinderen en buigen we ons over vragen zoals:

  • Hoe kunnen we een leerling die hoogbegaad is herkennen?
  • Wat heeft een hoogbegaafde leerling nodig van een leerkracht?
  • Tegen welke problemen kan een hoogbegaafde leerling aanlopen?
  • Wat vinden wij dat een leerkracht moet weten en kunnen om een hoogbegaafde leerling zo goed mogelijk te helpen?
  • Welke materialen hebben we nodig om hoogbegaafde leerlingen de uitdaging te bieden die ze nodig hebben?


Zo zijn er natuurlijk nog veel meer vragen die we ons zelf stellen. De expertisegroep HB, bestaande uit juf Karin Schoenmaker, juf Tamara, juf Ada, juf Daniëlle, juf Pascalle Bos en juf Annette, buigen zich over bovenstaande vragen en nemen het team mee in het verbreden en verdiepen van onze kennis op dit gebied. De drie eerst genoemde leerkrachten volgen in het kader hiervan de opleiding tot Talentbegeleider bij Novilo. Een opleiding waarin zij o.a. leren over de uitdagingen in het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, klassen-management, leerstrategieën, coaching en ontwikkelen van beleid.

Natuurlijk zijn we ook al met concrete handelingen bezig. Zo vullen alle leerkrachten jaarlijks een eerste screeningslijst in waarin aan de hand van een aantal vragen gekeken wordt of er kinderen zijn die opvallen en mogelijk kenmerken laten zien van hoogbegaafdheid. Als een kind daarin opvalt volgt een uitgebreidere screening waarin ouders ook gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen waarna er afhankelijk van de uitkomst en de behoefte van de leerling gekeken wordt naar een mogelijke invulling van het lesaanbod. Er is momenteel een groep leerlingen op school die naast het reguliere lesaanbod meer uitdagende stof aangeboden krijgt middels Levelspel en Levelwerk. Dit is materiaal speciaal ontwikkeld voor leerlingen die meer aankunnen. Deze kinderen krijgen instructie en een stuk begeleiding in de aanpak van het werk van juf Tamara of juf Ada of juf Gertruud.

Sinds het begin van dit schooljaar is de Prins Florisschool aspirant lid van de Vereniging Begaafdheidsprofiel Scholen (BPS). Tien jaar geleden is het project Begaafdheidsprofielscholen gestart (gestimuleerd vanuit OCW) om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van Begaafdheidsprofielscholen voor het voortgezet onderwijs. Vanaf 2007 hebben de scholen die hieraan deelnamen zich verenigd in de vereniging BPS. Het project vanuit OCW is in 2013 afgesloten. Inmiddels zijn ruim 20 VO scholen gecertificeerd en een aantal scholen voor VO is aspirant lid, waaronder het ONC Parkdreef. Sinds 1 januari 2014 kunnen ook PO scholen zich aanmelden bij de vereniging. Om aspirant lid te kunnen worden moet je een plan van aanpak schrijven over hoe het onderwijs aan hoogbegaafden vorm gegeven (gaat) worden op jouw school. Wij hebben ons plan in juli 2014 ingeleverd zijn tot onze trots aangenomen als aspirant lid. We zijn hiermee de eerste school binnen Zoetermeer. De meerwaarde van dit lidmaatschap is dat we veel kennis en ervaring bij de vereniging kunnen halen. De scholen die (aspirant) lid zijn visiteren elkaar, je kunt elkaar benaderen voor het delen van kennis en hulp in het oplossingen van problemen waar je tegen aan loopt. Gedurende de periode van het aspirant-lidmaatschap gaan we het plan van aanpak uitvoeren en bijstellen om het onderwijs op onze school aan deze groep kinderen te verbeteren. Na het doorlopen van dit traject dat enkele jaren zal duren, zal een commissie, bestaande uit leden van de vereniging, een visitatie afleggen en aan de hand van vastgestelde criteria beoordelen of je je als school officieel Begaafdheidsprofiel school mag noemen. Een erkenning van kwalitatief goed onderwijs aan de meer- en hoogbegaafde leerling.

Wij zullen u gedurende dit traject op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied. Heeft u vragen dan kunt u deze stellen aan één van de eerder genoemde leden van de expertisegroep HB.

Coöpstructuur van de maand - Stijgen en Dalen

maandag 8 december 2014

Komende maand zal er in alle klassen extra aandacht zijn voor de coöperatieve structuur ‘stijgen en dalen’. Stijgen en dalen is een leerzame manier om bijvoorbeeld te leren je mening te geven. Er wordt een gesloten vraag gesteld. Als het antwoord op jou van toepassing is ga je staan. Is het antwoord niet op jou van toepassing dan ga je zitten. Bij de jongere kinderen is het wat eenvoudiger; is het antwoord waar dan ga je staan, is het niet waar dan ga je zitten. U kunt binnenkort op de groepssites foto’s en/of filmpjes vinden van hoe deze structuur in zijn werk gaat. Neemt u ook een kijkje?

Quinty wint voorleeswedstrijd!

maandag 1 december 2014
Quinty wint voorleeswedstrijd!

Tijdens de kinderboekenweek heeft Quinty Waal de voorleeswedstrijd gewonnen. Zij is nu van onze school de afgevaardigde voor de provinciale voorleeswedstrijd. Als zij de wedstrijd wint, mag ze meedoen met de landelijke voorleeswedstrijd op 27 mei 2015.

Ouderwets gezellig

woensdag 12 november 2014
Ouderwets gezellig

Ook dit jaar zal de Sint onze school gaan bezoeken. Natuurlijk duurt dit nog een paar weken, maar in de tussentijd houden de kinderen en leerkrachten alle vorderingen van de Sint en zijn Pieten goed in de gaten. We volgen daarom het Sinterklaasjournaal op de voet. De komende weken zal er natuurlijk ook rondom dit thema gewerkt worden. Rekenen met kruidnoten, verlanglijstjes schrijven, Sinterklaasverhalen lezen en niet te vergeten creatief bezig met cadeautjes knutselen, tekeningen maken en veel meer! Meer weten over Sinterklaas en alle avonturen rondom zijn verjaardag? Kijk dan op http://sinterklaasjournaal.ntr.nl/#/home.

Prins Florisschool staat in het Streekblad

maandag 10 november 2014
Prins Florisschool staat in het Streekblad

Mogelijk had u het zelf al gezien, de Prins Florisschool stond afgelopen donderdag 6 november in het Streekblad! De kinderen van groep 5A werden op de foto gezet terwijl ze in pyjama zaten te genieten van het gezonde ontbijt van Het Nationaal Schoolontbijt. In verschillende klassen werden de gezonde ontbijtjes in pyjama genuttigd. In het vorige nieuwsbericht werd vermeld hoe belangrijk het is om gezond te ontbijten en dat is toch veel gezelliger eten in pyjama!

Een goede start voor iedereen

woensdag 5 november 2014
Een goede start voor iedereen

Vanmorgen heeft de hele Prins Florisschool mogen genieten van een gezond ontbijt, geheel verzorgd door het Nationaal Schoolontbijt. Een gezond ontbijt is voor iedereen van groot belang; het is de brandstof voor de start van de dag. In de klassen is gesproken over wat een gezond ontbijt precies inhoudt en wat het effect van een dergelijk ontbijt is voor de rest van de dag. Ook is er stil gestaan bij de gevolgen van ongezond eten en is het wordt "mate" in overvloed genoemd.

Natuurlijk was het niet alleen maar film - en werkmateriaal waarmee gewerkt en geleerd is. Gewapend met boterhammen, bruine bollen, krentenbollen, appels, melk en veel verschillend beleg hebben de kinderen ervaren dat een goede, gezonde start van de dag een groot verschil kan maken als het om hun concentratie en werkhouding gaat.

Dus, om het cliché nog even aan te dikken: SNOEP GEZOND, EET EEN APPEL!

Glorieuze overwinningen tijdens volleybaltoernooi

dinsdag 28 oktober 2014
Glorieuze overwinningen tijdens volleybaltoernooi

In de herfstvakantie hebben er maar liefst 50 kinderen van de Prins Florisschool deelgenomen aan het schoolvolleybaltoernooi! Iedereen zag er mooi uit in de nieuwe Floristenues.

Drie van onze Floristeams uit groep 4 en 5 hebben alle poulewedstrijden gewonnen en zijn eerste in de poule geworden! Hierdoor moesten er twee Floristeams tegen elkaar spelen in de kwartfinale. Na een spannende wedstrijd wonnen Robbe, Christiaan, Frank-Lewis en Jaimy van hun klasgenoten Kim, Lisa, Tess en Kian. Hierna mochten ze tegen het andere Floristeam aantreden in de halve finale en deze halve finale werd gewonnen door Kai, Mats, Nerena, Thijs en Rick. Helaas werd de finale door dit team nipt verloren van de Buut. De wedstrijd om het brons werd wel gewonnen door de Prins Florisschool! Een tweede en een derde plek voor de Floris dus! Wat een prachtig resultaat!

Het team van Lina, Sidney, Rosalie, Jamila en Floortje heeft één wedstrijd gewonnen en één wedstrijd gelijk gespeeld en werd hiermee tweede in de poule. Ook tweede in de poule werden Lindsey, Tim, Omid en Jesse met twee gewonnen wedstrijden.

Ook uit groep 6/7 en 8 hebben Floristeams om de felbegeerde bekers gestreden. Het team van Jade, Wesley, Quinty en Giovanni won al hun poulewedstrijden en mocht door naar de kwartfinale. Ook deze werd gewonnen en de halve finale was bereikt! In de halve finale gingen ze er ook met de winst vandoor en dit betekende dus weer een finaleplek voor Jade, Wesley, Quinty en Giovanni! De finale was heel erg spannend. Op het laatste nippertje won de Floris van de Clausschool. Wat waren ze blij! En ook het team van Daan, Joram, Bink, Edward en Giano kwam zonder een wedstrijd te verliezen in de finale en won deze ook nog! Geweldig gedaan!

Het team van Jonathan, Rafael, Gianni, Chloé en Celeste werd derde in de poule met één gewonnen wedstrijd. Rachel, Floyd, Kate, Donja en Rajvi hebben twee wedstrijden gewonnen en werden hiermee tweede in hun poule. Mike, Bente, Cyril en Krijn werden helaas net geen eerste in hun poule met wel drie gewonnen wedstrijden en maar één nipt verlies. Emma, Vivian, Verena en Alyssa mochten spelen voor de derde plek en verloren deze superspannende wedstrijd heel nipt van de Amaliaschool met maar één punt verschil. Wat wel extra leuk was, is dat deze meiden wel de sportiviteitsprijs hebben gewonnen en daarmee toch op de eerste podiumplek mochten plaatsnemen!

Alle kinderen die hebben meegedaan en de coaches en andere ouders, broertjes en zusjes die hebben aangemoedigd, heel erg bedankt voor jullie inzet en enthousiasme!

De twee teams die kampioen zijn geworden, mogen op 22 april deelnemen aan het kampioenschap van Zuid Holland!